Proefcentrum 'de Kas'

In 2006 werd ons eigen proefcentrum 'de Kas' geopend. Hier zijn de afdelingen Kwaliteit en Research & Development gevestigd. Deze afdelingen beschikken over een uitgebreid laboratorium en verschillende teeltkassen die zich eveneens in 'de Kas' bevinden. Daarnaast hebben we in 'de Kas' een mooie ontmoetingsruimte gecreëerd. In deze ruimte worden zowel voor klanten en relaties als voor kwekersverenigingen informatieve bijeenkomsten georganiseerd.

Research & Development
In 'de Kas' bevindt zich de afdeling Research & Development. Deze afdeling is continu bezig met het optimaliseren van bestaande producten en het ontwikkelen van nieuwe producten. Veel van onze producten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met kwekers en kwekersverenigingen. Voor vrijwel elke teelt en teeltfase hebben we de optimale oplossing, variërend van verbeteringen in potgrondmengsels en substraten tot compleet nieuwe producten.

In 'de Kas' kunnen we in ons laboratoriumen in de teeltkassen diverse onderzoeken voor derden uitvoeren. Denk hierbij aan:

Beperkt en uitgebreid fysisch onderzoek

 • Luchtgehalte bij -10 en -50 cm drukhoogte
 • Watergehalte bij -10 en -15 cm drukhoogte
 • Bulkdichtheid
 • Poriënvolume
 • Vochtgehalte
 • Percentage organische stof
 • Percentage krimp
 • Watergetal
 • Bepaling GBW (gemakkelijk beschikbaar water)

Beperkt chemisch onderzoek

 • PH- en EC metingen
 • Uitgebreid chemisch onderzoek door externe labs
 • WOK (wateropname karakteristiek) analyse
 • Zeefanalyse
 • Bekalkingsmodellen
 • Onkruidtoetsen
 • Substraatproeven
 • Specifiek teeltonderzoek

Nederlands